Actionhel­tin­de er ban­ge for even­ty r

BT - - NYHEDER -

D en bri­ti­ske sku­e­spil­le­rin­de Emily Blunt fi k sit gen­nem­brud i ’ The De­vil Wears Pra­da’ i 2006. Og me­get er sket si­den, Emily Blunt spil­le­de Pra­da- se­kre­tær. Hun har blandt an­det spil­let med i actionfi lme­ne ’ Ed­ge of To­mor­row’ og ’ Si­ca­rio’ samt even­tyr­fi lmen ’ In­to the Woods’. Og her skul­le hun over­kom­me en barn­doms­frygt.

» Som barn var jeg me­get ban­ge for even­tyr. Jeg var helt hyste­risk ban­ge for ’ Hans og Gret­he’. Jeg var al­tid så ban­ge for at bli­ve væk som barn og fa­re vild i sko­ven, og at brød­krum­mer­ne så blev spist, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.