El­len DeGe­ne­res im­po­ne­ret over Lukas Gra­ham- op­træ­den

BT - - NYHEDER -

Det po­pu­læ­re dan­ske band Lukas Gra­ham har med stor suc­ces gæ­stet fle­re sto­re ame­ri­kan­ske tal­ks­hows. Og nu kan ban­det med rød­der fra Chri­sti­a­nia skri­ve det po­pu­læ­re ’ El­len Show’ på li­sten over tal­ks­hows, som de har op­t­rå­dt i med hit­tet ’ 7 Years’.

Ban­det, der lig­ger num­mer to på Bil­l­bo­ard Hot 100- hit­lis­ten, fik og­så her en flot in­tro­duk­tion af vær­ten El­len DeGe­ne­res:

» Det er umu­ligt at tæn­de for ra­dio­en uden at hø­re vo­res næ­ste gæsts hitsang. Her for at spil­le 7 Years. He­le vej­en fra Dan­mark... Lukas Gra­ham «

Da ban­det slut­te­de de­res op­træ­den, fik de en stor klapsal­ve af pu­bli­kum.

El­len DeGe­ne­res es er kort­fat­tet, men præ­cis, da hun re­a­ge­rer på san­gen.

» Wow!, « ly­der det, in­den hun for­tal­te, at pu­bli­kum kun­ne få Lukas Gra­hams nye al­bum med hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.