BJØRN ER O

BT - - SPORTEN - Pe­ter Fri­is Jen­sen Jonas Thor­sen Mikkel Rask Sø­ren Re­e­se Kri­stoff er Pal­le­sen Osama Ak­har­raz Jep­pe Grøn­ning Lukas Lera­ger Jonas Kam­per Ser­ge De­blé Jep­pe Curth KLASSEMÅL

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 6,5

Snit: 5,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Se­ba­sti­an An­der­sen ind for Jep­pe Curth ( 72.), Sø­ren Fre­de­rik­sen ind for Jonas Kam­per ( 81.), Jeff Mensah ind for Jep­pe Grøn­ning ( 86.) Es­b­jerg- kan­ten trak ind i ba­nen fra sin ven­stresi­de, og da Cas­per Ni­el­sen fi k sendt et lavt ind­læg ind i Vi­borgs felt, var det Paul­sen, der med hæ­len ele­gant lag­de bol­den over i det lan­ge må­l­hjør­ne og eft er fem mi­nut­ter sik­re­de Es­b­jergsej­ren på 1- 0 over Vi­borg.

Det lig­ne­de me­re ro­ck’n’roll og Rol­ling Sto­nes end dansk­top og Bjørn & Okay.

» Cas­per kom­mer ned til bag­linj­en, og så sø­ger jeg for­re­ste rum. Det så me­get godt ud jo, men det var nok me­re held end for­stand. Jeg vil­le egent­lig ba­re snit­te den vi­de­re. Men den er jeg glad for, « sag­de Bjørn Paul­sen eft er kam­pen i TV3 Sports stu­die.

Knap så me­get ro­ck­stjer­ne­at­ti­tu­de over Paul­sen, men må­let var et af dem, der vil bli­ve hu­sket læn­ge. Og­så hos Det så me­get godt ud jo, men det var nok me­re held end for­stand hold­kam­me­ra­ten Jes­per Jør­gen­sen.

» Det er der­for, vi køb­te ham. Han får en god hy­re, og vi har be­talt man­ge pen­ge for ham. Det var selv­føl­ge­lig et sinds­sygt godt mål, og det vi­ser lidt den op­ti­mis­me, vi har for ti­den. Det er et fedt mål og tre po­int værd, « sag­de Jør­gen­sen med et skævt smil. Stor præ­sta­tion i må­let Må­let var vig­tigt for Es­b­jerg, der kun var bedst i kam­pens spæ­de start. Der­fra tog Vi­borg over og kun­ne nemt ha­ve få­et bå­de et en­kelt og tre po­int

Lasse Rise ( 7) ind for Mark Brink ( 62.), Emil Lyng ind for Ron­nie Schwartz ( 80.), Marco Lund ind for Jep­pe An­der­sen ( 90.)

Ron­nie Schwartz ( 25.), Jep­pe An­der­sen ( 61.), Cas­per

Ni­el­sen ( 77.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.