Tid­ligt drøm­me­mål sæn­ker Vi­borg

BT - - SPORTEN -

En ge­ni­a­li­tet eft er små fem mi­nut­ters spil af Bjørn Paul­sen var nok til at sik­re Es­b­jerg sej­ren hjem­me over Vi­borg samt yder­li­ge­re af­stand til Ho­bro på nedryk­nings­plad­sen. Kam­pen end­te 1- 0 på en regn­våd ba­ne i Es­b­jerg. Hjem­me­hol­det kom fl yven­de ud fra om­klæd­nings­rum­met, og Cas­per Ni­el­sen og Bjørn Paul­sen hav­de med­bragt læk­ke­ri­er . På høj­re­kan­ten la­ve­de først­nævn­te et fi kst træk og gik til bag­linj­en. Her­fra send­te han bol­den lidt skråt til­ba­ge i fel­tet til Paul­sen, der vi­ste glim­ren­de tek­nik, da han med en af­slut­ning bag om støt­te­be­net lag­de tvær­afl eve­rin­gen over i det lan­ge hjør­ne uden chan­ce for Pe­ter Fri­is Jen­sen i Vi­borg­må­let. En fan­ta­stisk scor­ing af Paul­sen, som min­de­de me­get om Ja­mie Var­dys scor­ing for Eng­land mod Tys­kland for ny­lig. Fak­tisk var Es­b­jerg- spil­le­rens ba­re fl ot­te­re.

Vi­borg fi k etab­le­ret et fi nt pres i kam­pens sid­ste 10 mi­nut­ter, men skarp­he­den i fel­tet var til at over­se, og der­for kun­ne Es­b­jerg ta­ge sæ­so­nens blot sjet­te liga­sejr. Es­b­jergs sejr er skidt nyt for Ho­bro, som nu har 14 po­int op til over­le­vel­se i Su­per­liga­en med 10 spil­ler­un­der igen af sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.