Chel­seas nye dik­ta­tor

BT - - SPORTEN - SELVSIKKER

på, hvor­dan den ben­hår­de stil fun­ge­rer.

I Ju­ven­tus var der iføl­ge den Ita­li­en- kyn­di­ge Te­le­graph- skri­bent Ja­mes Hor­n­cast­le mas­ser af ek­semp­ler på Con­tes tem­pe­ra­ment og vild­skab. Vand­fl asker og kug­le­pen­ne fl øj gen­nem om­klæd­nings­rum­met, når Con­te skul­le un­der­stre­ge sin po­in­te. Min am­bi­tion er at få me­re suc­ces til at føl­ge de sej­re, jeg har få­et i Ita­li­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.