Tvivl om stjer­nes Bayern- frem­tid

BT - - SPORTEN -

kan nemt bli­ve med tre over­sky­den­de mål. Så me­get tror jeg, at Pep Gu­ar­di­o­las trop­per er stær­ke­re end Rui Vitóri­as, « si­ger Mar­tin Jør­gen­sen, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i pe­ri­o­den 1998- 2011 spil­le­de 102 A- land­skam­pe.

Nu er han eks­pert­kom­men­ta­tor på TV3, hvor han sam­men med Ni­els Christian Fre­de­rik­sen skal kom­men­te­re det før­ste kvart­fi na­le­op­gør.

» Bayern vandt i we­e­ken­den gan­ske vist kun 1- 0 over bund­hol­det fra Frank­furt. Men spil­le­mæs­sigt var de over­leg­ne, og har i mi­ne øj­ne, li­ge­som FC Barcelona og Paris SaintGer­main, po­ten­ti­a­le til at ero­bre Cham­pions Le­ague- tit­len, « si­ger Mar­tin Jør­gen­sen, der har det­te råd til Ben­fi ca:

» Spil som FC Po­r­to gjorde mod Bayern i fj or. «

Her vandt po­rtu­gi­ser­ne 3- 1 på Esta­dio do Dragão, men kun­ne ik­ke stå di­stan­cen i re­tu­ro­p­gø­ret i München, hvor man fi k tør­re tæsk og tab­te 6- 1.

Hver­ken Bayern München el­ler Ben­fi ca stil­ler i stær­ke­ste op­stil­ling.

Mens hjem­me­hol­det må und­væ­re Arj­en Rob­ben, Hol­ger Badstu­ber og Jérô­me Bo­a­teng på grund af ska­der, sid­der Julio Ces­ar, Lisan­dro Lopez, Lu­isão og Nu­no San­tos af sam­me år­sag uden­for hos Ben­fi ca.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.