Dansk spe­edway i knæ

BT - - SPORTEN -

KRI­SE Dansk spe­edway har kørt sig selv ud i en op­sigtsvæk­ken­de kri­se. Et bredt ud­snit af lan­dets bed­ste kø­re­re tru­er med at boy­kot­te den fo­re­stå­en­de dan­ske Grand Prix- kva­li­fi­ka­tion som føl­ge af en sag, der har få­et land­stræ­ner An­ders Se­cher til at skri­de. » Det er rig­tig trist. Det brin­ger jo spor­ten i miskre­dit, « ly­der re­ak­tio­nen fra 80’ er- hel­ten Erik Gun­der­sen, der i dag er ta­len­t­ud­vik­ler i dansk spe­edway og har an­sva­ret for det dan­ske U17- lands­hold. Ind­til i fre­dags sam­men med An­ders Se­cher.

Ker­nen i den op­sigtsvæk­ken­de sag, der har ef­ter­ladt dansk spe­edway i et øje­blik­ke­ligt ka­os, er et wildcard til­delt af spe­edway- for­man­den i Dansk Mo­tor Uni­on, Ste­fan Kri­stjans­son, til kø­re­ren Mi­cha­el Jep­sen Jen­sen. De bed­ste dan­ske spe­edway­kø­re­re skal 15. april kø­re den dan­ske GP- kva­li­fi­ka­tion i Es­b­jerg om en af de seks plad­ser til den vi­de­re in­ter­na­tio­na­le GP- kval, men med wildcar­det til Mi­cha­el Jep­sen Jen­sen, der sam­me dag skal kø­re i Po­len, er der nu blot fem plad­ser at kø­re om. Sa­gen om wildcar­det er ik­ke før­ste gang. Som land­stræ­ner må man ac­cep­te­re, at man er an­sat, og at man skal ha­ve bag­lan­det med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.