DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Så er det tid til kvart­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague, og for man­ge vil drøm­me­fi na­len væ­re Bayern München mod FC Barcelona.

Skal man tro Od­dset- spil­ler­ne, så kom­mer det og­så til at ske. Fak­tisk er 55 pro­cent af alt spil på, hvil­ke to hold der mø­des i fi na­len, fal­det på net­op den kon­stel­la­tion.

Man får od­ds 3,75 på Bayern mod FC Barcelona i fi na­len, og der­for vil Od­dset- spil­ler­ne la­ve et pænt over­skud, hvis drøm­me­fi na­len bli­ver til vir­ke­lig­hed.

» FC Barcelona og Bayern München har sæ­so­nen igen­nem væ­ret su­veræ­ne i de­res respek­ti­ve hjem­li­ge liga­er. Men i Cham­pions Le­ague var Bayern München il­de ude i 1/ 8- dels­fi na­len mod Ju­ven­tus, så Od­dset- spil­ler­nes mas­si­ve til­tro til en fi na­le mel­lem FC Barcelona og Bayern München er over­ra­sken­de, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.