1,91

BT - - SPORTEN -

Bundop­gør i Cham­pions­hip med en al for stor fa­vo­rit. Ro­t­her­ham er nem­lig ræk­kens mest formstær­ke hold. Un­der ru­ti­ne­re­de Neil War­no­cks le­del­se har mand­ska­bet gjort det frem­ra­gen­de de se­ne­ste uger, og har nu af­stand til MK Dons un­der stre­gen. Det er en streg i reg­nin­gen, at top­sco­rer Matt Der­by­s­hi­re har ka­ran­tæ­ne, men ud­over ham er man i stær­ke­ste op­stil­ling. Bri­stol Ci­ty lig­ger blot ét po­int for­an i ta­bel­len og vi­ste ik­ke li­ge­frem no­get skræm­men­de ni­veau senest ude mod Hull, så der skal væ­re glim­ren­de vær­di i, at gæ­ster­ne får po­int.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.