1,70

BT - - SPORTEN -

Der var over­ra­sken­de man­ge mål i star­ten af den­ne se­rie, men i takt med, at af­gø­rel­sens ti­me nær­mer sig, så er må­le­ne ble­vet fær­re og fær­re. Kamp seks end­te end­da må­l­løs og var en me­get nervøs kamp, og det er me­get svært at se, hvor­dan den sy­ven­de og alt­af­gø­ren­de kamp plud­se­lig skal bli­ve en må­l­fest. Fi­re af de fem ind­byr­des op­gør så langt i sæ­so­nen i Vo­jens er da og­så endt med mak­si­malt fem mål, og i for­vej­en er det sjæl­dent, at kamp num­mer syv i en se­rie bli­ver må­l­rig. Her går vi eft er mak­si­malt fem scor­in­ger i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.