2,25

BT - - SPORTEN -

Det var be­kym­ren­de set med Barcelona- bril­ler, at hol­dets magi­ske trio Ney­mar, Lu­is Su­a­rez og Lio­nel Mes­si fi k så lidt ud af det mod Real Madrid - for man må for­ven­te, at At­le­ti­co Madrid kom­mer mindst li­ge så kom­pak­te ud som Real Madrid gjorde det. De to hold har i po­kal­tur­ne­rin­ger ( Cham­pions Le­ague, Su­per Cup el­ler Co­pa del Rey) mød­tes tre gan­ge med Die­go Si­meo­ne som ma­na­ger for gæ­ster­ne, og al­le tre gan­ge har det stå­et uaf­gjort eft er de før­ste 45 mi­nut­ter. Til od­dset er det fri­sten­de at gå eft er en end­nu en uaf­gjort eft er før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.