Nker­ne

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 6. APRIL 2016 LÆS VISIONEN: Man­ge ban­ker har en nedskre­vet vi­sion for de­res vir­ke. Den kan en­ten læ­ses på ban­kens hjem­mesi­de el­ler i de­res of­fent­li­ge regn­ska­ber. Visionen gi­ver en in­di­ka­tion om ban­kens etik og moral. MÆRK KE­MI­EN: Tag et mø­de med en af ban­kens rå­d­gi­ve­re. Mø­det vil re­flek­te­re, hvad ban­kens over­ord­ne­de hold­ning er, og ved at mø­des an­sigt til an­sigt kan du mær­ke ke­mi­en og fin­de ud af, om I har sam­me vær­di­er. TJEK YDEL­SER: Selv­om vær­di­er­ne er i or­den, skal ban­kens ydel­ser og­så væ­re i or­den. Hav der­for for­nuf­ten med og tjek om ren­ter, af­gif­ter og an­det er ac­cep­tab­le.

Kil­de: My­ban­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.