FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Ul­rik Wilbek,

I be­gyn­del­sen af

En ska­de

I dag sport­s­chef

Ak­tiv i lo­kal­po­li­tik

57, som nu vil gå eft er borg­mester­po­sten i Vi­borg, er først og frem­mest kendt som hånd­bold­træ­ner, men i sin ak­ti­ve sport­skar­ri­e­re dyr­ke­de han bå­de fod­bold, hånd­bold og at­le­tik.

1980’ er­ne var han på at­le­tik­lands­hol­det og vandt tre bron­ze­me­dal­jer i trespring ved DM.

sat­te ham ud af spil­let som ak­tiv på hånd­bold­ba­nen, hvor­eft er han ka­ste­de sig over træ­ner­ger­nin­gen først i klu­bre­gi og si­den for bå­de kvin­de- og her­re­lands­hol­det.

i Dansk Hånd­bold For­bund. Si­de­lø­ben­de har Ul­rik Wilbek op­byg­get en fored­rags­virk­som­hed og har skre­vet fl ere bø­ger pri­mært om mo­ti­va­tion og le­del­se. Han er gift med Sus­an­ne Munk Laurit­sen, med hvem han har to børn. Har end­vi­de­re en dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold.

for Ven­stre i Vi­borg By­råd fra 1997 til 2001. I pe­ri­o­den var han so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand. Med det ny­li­ge valg som spids­kan­di­dat for Ven­stre sti­ler han nu eft er borg­mester­po­sten ved kom­mu­nalval­get næ­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.