Fla­m­ingo­er i mud­de­ret

BT - - NYHEDER -

Ly­se­rø­de fla­m­ingo­er står si­de om si­de på mud­der­ban­ker­ne med ud­sigt til Du­bais højhu­se. Her lig­ger vildt­livs- re­ser­va­tet Ras al- Khor, som op­ta­ger et kæm­pe are­al på 6 km ² i ud­kan­ten af ør­ken­by­en Du­bai. Grun­det dets be­lig­gen­hed ved Du­bai Cre­ek, som er et vand­løb, er der mas­ser af næ­ring i om­rå­det. Der­for er det er et yn­det sted for man­ge for­skel­li­ge mi­gre­ren­de fug­le, men i dis­se må­ne­der er det de ly­se­rø­de fla­m­ingo­er, som stjæ­ler showet. Par­ken be­står af mud­der­ban­ker, man­grove­be­voks­ning og lagu­n­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.