Ho­ve­d­et fuld af fisk

BT - - NYHEDER -

En so­ma­lisk fi­sker bæ­rer en så­kaldt sail­fish på ho­ve­d­et på vej til fi­ske­mar­ke­det i Mo­ga­dis­hu. Så­dan kan det og­så gø­res, når man ik­ke li­ge har en tril­lebør. Sail­fish er en me­get an­er­kendt stor­vildts fisk, som der er stor pre­sti­ge i at fan­ge. Den sto­re fisk vok­ser hur­tigt, og kan bli­ve op til 1,5 me­ter lan­ge på ba­re et år, og bli­ver ge­ne­relt op til 3 me­ter. De kan an­gi­ve­ligt svøm­me to­talt hur­tigt, helt op til 110 km/ t.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.