Ja, vi hjæl­per ik­ke til skat­te­und­dra­gel­se

BT - - DEBAT - JENS LAURITZEN Di­rek­tør for pri­va­te banking, Jy­ske Bank

grund til at mi­ste til­li­den til de dan­ske ban­ker. Jeg tror, at de i dag kø­rer en for­nuft ig po­li­tik, og i Jy­ske Bank sør­ger vi for, at vi ik­ke på no­gen må­de bli­ver mis­brugt til el­ler selv med­vir­ker til no­gen for­mer for skat­te­und­dra­gel­se. Vi le­ver op til det, loven fo­re­skri­ver, og vi har ta­get yder­li­ge­re skridt for sik­re, at in­gen af vo­res kun­der, und­la­der at ind­be­ret­te det, de skal til de­res hjem­lands skat­te­væ­sen.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.