Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Pia Ol­sen Dyhr Vo­res skat­te­mi­ni­ster ta­ler om hand­ling på eu­ro­pæ­isk plan. Det skal vi be­stemt og­så, men det er ik­ke nok. Vi skal hand­le glo­balt, så et land som Pa­na­ma kom­mer på den sor­te li­ste, men vi må og­så skri­de til hand­ling her­hjem­me med det sam­me.

For­mand ( SF) på tv2. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.