15 an­holdt ef­ter uro i Nør­re­sund­by

BT - - NYHEDER -

Nord­jyl­lands Po­li­ti ryk­ke­de i går ef­ter­mid­dag ud til et stør­re slags­mål i et ga­ra­ge­an­læg i Nør­re­sund­by.

Det op­ly­ser politiet i en pres­se­med­del­el­se.

Klok­ken 16.09 fik politiet an­mel­del­sen om, at et stør­re an­tal per­so­ner var kom­met i slags­mål i ga­ra­ge­an­læg­get i et in­du­stri­om­rå­de i by­en.

I for­bin­del­se med slags­må­let har politiet an­holdt 15 per­so­ner. Tre er kom­met til ska­de, men politiet ken­der ved 18- ti­den ik­ke nær­me­re til de­res til­stand. Hel­ler ik­ke år­sa­gen til det vold­som­me slags­mål er kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.