To smit­tet med zi­kavirus i Veit­nam

BT - - NYHEDER -

To per­so­ner er ble­vet smit­tet med det fryg­te­de zi­kavirus i Viet­nam, op­ly­ste de viet­na­me­si­ske myn­dig­he­der i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Det er to kvin­der, der er ble­vet smit­tet med virus­set.

Zi­ka med­fø­rer nor­malt mil­de symp­to­mer som ek­sem­pel­vis fe­ber og ho­ved­pi­ne hos voks­ne.

Men for gravi­de kæ­des virus­set sam­men med mi­kro­ke­fa­li hos fo­stre. Det er en syg­dom, hvor børn fø­des med for små ho­ve­d­er og der­for kan ud­vik­le hjer­neska­der.

Den ene smit­tew­de er en 64årig kvin­de fra strand­by­en Nha Trang, mens den an­den smit­te­de er en 33- årig kvin­de fra Ho Chi Minh Ci­ty. De­res til­stand er i beg­ge til­fæl­de sta­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.