Lyng­by vil hen­te mil­li­onbe­løb

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Lyng­by Bold­klub, der ak­tu­elt er top­hold i den næst­bed­ste fod­bol­dræk­ke, for­sø­ger at rej­se 37 mil­li­o­ner kro­ner i en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se. Det op­ly­ser klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

Der­med hå­ber den nord­kø­ben­havn­ske fod­bold­klub at ska­be en sund for­ret­ning, der i frem­ti­den ik­ke nød­ven­dig­vis skal sæl­ge de bed­ste spil­le­re for at ska­be ba­lan­ce på bund­linj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.