Her­ning Blue Fox

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEJ­EN TIL FI­NA­LEN: Her­ning sneg sig med i årets slut­spil via en fjer­de­plads i grund­spil­let. Ma­rio Si­mio­nis trop­per vandt 4- 3 i kam­pe i kvart­fi­na­len mod Oden­se Bul­l­dogs ef­ter en in­tens og spæn­den­de se­rie. Og­så i se­mi­fi­na­len måt­te det midtjy­ske hold ud i syv hår­de kam­pe, før fi­na­len var sik­ret. Her­ning trak det læng­ste strå mod Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks med 3- 1 i den sid­ste kamp og vandt så­le­des se­ri­en med 4- 3 i kam­pe. HOL­DETS STYR­KER: Kap­ta­jn Da­ni­el Ni­el­sen er utvivl­s­omt en af hol­dets al­ler­vig­tig­ste spil­le­re i kraft af sin sto­re ru­ti­ne. Søn­dags vi­ste han og­så sin må­l­far­lig­hed ved at sen­de en af­gø­ren­de puck i mål. Ky­le Es­se­ry har væ­ret et stærkt ak­tiv for her­nin­gen­ser­ne i slut­spil­let. Ame­ri­ka­ne­ren har pro­du­ce­ret ot­te po­int ( seks mål plus to as­si­ster) i slut­spil­let. PRO­FI­LER I SLUT­SPIL­LET: Jor­dan Ge­or­ge, Da­ni­el Ni­el­sen, Kristoffer Laurid­sen MESTER­SKA­BER: 16 DM- guld – senest i sæ­so­nen 2011- 2012. Her­ning var senest i fi­na­len i 2013- 14- sæ­so­nen, da man tab­te til Søn­derjy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.