Es­b­jerg Ener­gy

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEJ­EN TIL FI­NA­LEN: Es­b­jerg røg i slut­spil­let via en tred­je­plads i grund­spil­let. Ve­stjy­der­ne var på for­hånd ud­råbt som fa­vo­rit­ter i kvart­fi­na­len mod Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls, og det le­ve­de de og­så op til. Rø­d­ov­re yde­de hård mod­stand, men Marc Pe­der­sons trop­per vandt se­ri­en med 4- 2 i kam­pe. Se­mi­fi­na­le­se­ri­en mod Søn­derjy­ske blev en gy­ser uden li­ge. Es­b­jerg kom for­an 3- 1 i kam­pe, Søn­derjy­ske fik ud­lig­net til 3- 3, og i det af­gø­ren­de slag i SE Are­na i Vo­jens hev Es­b­jerg den sam­le­de sejr hjem med 4- 1. HOL­DETS STYR­KER: Es­b­jerg har – i mod­sæt­ning til sid­ste sæ­son – væ­ret dyg­ti­ge til at spil­le di­sci­pli­ne­ret. Og så har hol­det be­nyt­tet sig af en bred ska­re af spil­le­re, så pro­fi­ler­ne har få­et luft ind imel­lem de op­s­li­den­de skift i slut­spil­let. PRO­FI­LER I SLUT­SPIL­LET: Mat­t­hew Pi­stil­li, Wa­de Berg­man, Ma­rio La­mou­reux MESTER­SKA­BER: 5 DM- guld – senest i sæ­so­nen 2003- 2004. Es­b­jerg var senest i fi­na­len i sid­ste sæ­son, 2014- 15, da Søn­derjy­ske løb med gul­det for tred­je sæ­son i træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.