Spe­edway­le­de­re af­vi­ser pro­test

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er i øje­blik­ket usik­kert, om fle­re af lan­dets bed­ste spe­edway­kø­re­re stil­ler til start til den dan­ske grand­prixkva­li­fi­ka­tion på næ­ste fre­dag i Es­b­jerg.

18 kø­re­re tru­e­de man­dag med at boy­kot­te kva­li­fi­ka­tio­nen, da de men­te, at Dan­marks Mo­tor Uni­on ( DMU) fa­vo­ri­se­re­de kon­kur­ren­ten Mi­cha­el Jep­sen Jen­sen med til­de­lin­gen af et wildcard.

Wildcar­det be­ty­der, at der blot er fem i ste­det for seks plad­ser at kø­re om i Es­b­jerg.

I går lød mel­din­gen fra DMU, at Mi­cha­el Jep­sen Jen­sen be­hol­der sit wildcard. DMU in­vi­te­rer i ste­det de util­fred­se kø­re­re til di­a­log om­kring en æn­dring af de frem­ti­di­ge reg­ler for til­de­lin­gen af wildcard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.