OL- gol­f­me­ster får flot si­de­ge­vinst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vin­de­ren af golf­tur­ne­rin­gen ved OL i Rio de Ja­neiro kan ik­ke blot se frem til hæ­der på sej­rs­skam­len og en fin guld­me­dal­je til sam­lin­gen.

Den olym­pi­ske me­ster for bå­de mænd og kvin­der kan og­så glæ­de sig over en ga­ran­te­ret ad­gangs­bil­let til samt­li­ge ma­jor- tur­ne­rin­ger i 2017.

Den at­trak­ti­ve si­de­ge­vinst er ble­vet of­fent­lig­gjort i for­bin­del­se med årets før­ste ma­jor, US Ma­sters, der be­gyn­der se­ne­re på ugen i Au­gus­ta i del­sta­ten Ge­or­gia.

Tur­ne­rin­gen ved OL af­vik­les 11.- 14. au­gust og får del­ta­gel­se af 60 spil­le­re hos bå­de mænd og kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.