DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var en me­get op­løft en­de præ­sta­tion, som Ke­vin Magnus­sen le­ve­re­de i Ba­hrains Grand Prix.

Trods en start­po­si­tion al­ler­ba­gest i fel­tet, for­må­e­de han al­li­ge­vel at kø­re sig ind på en 11. plads, og det har få­et Dan­ske Spil til at tro me­re på dan­ske­ren end før lø­bet.

Så­le­des tror man, at han al­le­re­de i det ki­ne­si­ske grand prix har en god chan­ce for po­int, da det blot gi­ver 2,25 med po­int til Ke­vin Magnus­sen i det løb.

Til sam­men­lig­ning gav Dan­ske Spil od­ds 3,50 på, at han fi k po­int i Ba­hrain.

» Re­nault- tea­met må i den grad væ­re sult­ne eft er sæ­so­nens før­ste po­int, da Ke­vins kør­sel har be­ret­ti­get til me­re end det run­de nul, der sta­dig står ud for hans navn. Det­te, tror vi, sker al­le­re­de i Ki­nas Grand Prix, « for­tæl­ler od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.