1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Po­kal­se­mi­fi na­le fra Par­ken med en ret klar fa­vo­rit. Brønd­by le­ve­re­de på et skræm­men­de lavt ni­veau ude mod FC Midtjyl­land, og med Da­ni­el Ag­ger ska­det er det svært at se, hvor­dan man skal hol­de Su­per­liga­ens top­hold fra at sco­re. Mod­sat er det og­så svært at se, hvor­dan man selv skal få sco­ret. Man har ik­ke skabt man­ge chan­cer un­der Auri Sk­ar­ba­li­us og har da og­så blot sco­ret én gang i tre kam­pe un­der den li­tau­i­ske træ­ner. Da Brønd­by le­ver med et smalt ne­der­lag, er det svært at se ret me­get an­det, end at FC Kø­ben­havn vin­der den før­ste kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.