2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ham­bur­ger SV- re­ser­ver­ne lå læn­ge til nedryk­ning, men med lidt hjælp fra første­hol­det har man få­et sne­get sig over stre­gen, og i dag er det midt­u­ge­kamp, hvil­ket og­så bur­de åb­ne for spil­le­re fra klub­bens bed­ste mand­skab. Wei­che har væ­ret sæ­so­nens sto­re over­ra­skel­se, da man har et af de mind­ste bud­get­ter i ræk­ken. Op­ryk­ning når hol­det dog ik­ke, og der­for er det småt med, hvad man har at spil­le for i re­sten af sæ­so­nen. Ove­ni mang­ler si­ne to bed­ste spil­le­re i an­fø­rer Marc Böhn­ke på grund af ka­ran­tæ­ne og top­sco­rer Tim Wul­ff på grund af ska­de.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.