2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Real Madrid har ik­ke væ­ret no­gen må­l­ma­ski­ne på frem­med græs un­der Zi­ne­di­ne Zi­da­ne. Kun én gang har man sco­ret me­re end to mål, og det var mod bund­prop­pen Le­van­te. Her gæl­der det en kamp, hvor det pri­mært gæl­der om at få et godt re­sul­tat med hjem, og der­for skal man hel­ler ik­ke dag reg­ne med fest og far­ver. Wolfsburg ved godt, at hol­det ik­ke må gi­ve Real Madrid alt for me­get ba­grum at ar­bej­de i, så det kom­mer næp­pe off en­sivt ud. Hol­det mang­ler og­så Bas Dost, hvor­for det er svært at se ty sker­ne sco­re. Gå eft er mak­si­malt to mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.