RED­NIN­GER:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En god må­l­mand­s­præ­sta­tion af­hæn­ger af at la­ve red­nin­ger. Al­le dis­se fak­to­rer er væg­tet for­skel­ligt af­hæn­gigt af po­si­tio­nen på ba­nen; en midt­ba­ne­spil­ler er for ek­sem­pel me­re an­svar­lig for at ska­be chan­cer og vil så til­sva­ren­de bli­ve straf­fet me­re for ik­ke at ska­be fle­re chan­cer end en for­sva­rer. Al­le dis­se fak­to­rer er væg­tet for­skel­ligt af­hæn­gigt af po­si­tio­nen på ba­nen; en midt­ba­ne­spil­ler er for ek­sem­pel me­re an­svar­lig for at ska­be chan­cer og vil så til­sva­ren­de bli­ve straf­fet me­re for ik­ke at ska­be chan­cer end en for­sva­rer. Af­slut­nings­vis får præ­sta­tio­ner i Premier Le­ague, Bun­des­liga­en og La Liga en hø­je­re sco­re ef­ter­fulgt af Ita­li­en, Frank­rig og de an­dre liga­er i Eu­ro­pa og Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.