ANGREBSSPIL:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hver suc­ces­fuld pas­ning på den sid­ste tred­je­del be­løn­nes, da det hjæl­per hol­det til at ska­be yder­li­ge­re far­lig­hed i an­gre­bet. Der­u­d­over bli­ver al­le spil­le­re be­løn­net for at frem­pro­vo­ke­re fejl, der fø­rer til om­stil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.