Selv­mord­s­bom­ber fra Bruxelles ar­bej­de­de i EU- Par­la­men­tet

BT - - NYHEDER -

En af ger­nings­mæn­de­ne bag ter­r­or­an­gre­be­ne i Bruxelles i sid­ste må­ned har tid­li­ge­re væ­ret an­sat som ren­gø­rings­as­si­stent i Eu­ro­pa- ar­la­men­tet i Bruxelles.

Det si­ger en tals­per­son fra EU iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Na­jim Laa­chra­oui, der var en del af den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat, ar­bej­de­de i par­la­ments­byg­nin­gen i en må­neds tid.

» En af ger­nings­mæn­de­ne ved ter­r­or­an­gre­bet i Bruxelles ar­bej­de­de i en pe­ri­o­de på en må­ned i 2009 og 2010 for et ren- gø­rings­fir­ma, der var hy­ret af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, « ly­der det fra tals­mand Jau­me Duch Gu­il­lot.

Han til­fø­jer des­u­den, at Na­jim Laa­chra­oui ik­ke hav­de en kri­mi­nel bag­grund, da han ar­bej­de­de i par­la­men­tet.

Na­jim Laa­chra­oui var den ene af to per­so­ner, der spræng­te sig selv i luf­ten i Bruxelles’ ho­ved­luft­havn.

Han var og­så mistænkt for at ha­ve pro­du­ce­ret selv­mord­s­ve­ste i for­bin­del­se med de blo­di­ge an­greb i Paris i novem­ber sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.