Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Es­ben Lun­de Larsen Jeg er op­ta­get af, at vi i po­li­tik la­ver bre­de løs­nin­ger, som de for­skel­li­ge po­li­ti­ske par­ti­er kan se sig i - i det her til­fæl­de i for­hold til mil­jø­et og og­så i for­hold til kvæl­stof­re­duk­tion. Hvem der står fad­der, går jeg ik­ke op i

Mil­jø­mi­ni­ster ( V), om De Kon­ser­va­ti­ves krav til b. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.