Rets­op­gør om gid­sel- an­svar

BT - - NYHEDER -

Det he­den­gang­ne re­de­ri Shipcraft og Ek­stra Bla­det gav ons­dag i Kø­ben­havns By­ret hin­an­den skyl­den for, at de to dan­ske sø­mænd Ed­dy Lopez og Sø­ren Lyng­b­jørn end­te med at sid­de som gids­ler i So­ma­lia i he­le 838 da­ge.

Tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i re­de­ri­et Shipcraft Claus Bech me­ner, at Ek­stra Bla­det be­svær­lig­gjor­de for­lø­bet med at få de­res me­d­ar­bej­de­re fri­gi­vet, da avi­sen vi­de­re­gav in­for­ma­tio­ner til gid­sel­ta­ger­ne.

Ek­stra Bla­det vil fri­fin­des. Her me­ner man, at dæk­nin­gen har med­vir­ket til, at de to sø­folk er ble­vet løsladt, da de var ble­vet glemt af den dan­ske of­fent­lig­hed og de­res ar­bejds­gi­ve­re.

Rets­mø­de­r­ne fort­sæt­ter i dag i Kø­ben­havns By­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.