306.638

BT - - NYHEDER -

Di­a­be­tes 6,1 pct., cir­ka 340.000, har di­a­be­tes. 7,2 pct. af mænd er ramt 5 pct. af kvin­der er ramt. Di­a­be­tes­for­e­nin­gen for­ven­ter, at tal­let sti­ger til 650.000 i 2025. Over­vægt 58,7 pct. er over­væg­ti­ge 50 pct. af kvin­der 67,5 pct. af mænd Svær over­vægt 21 pro­cent er svært over­væg­ti­ge 23,3 pct. af mænd 18,8 pct. af kvin­der Inak­ti­vi­tet 26,6 pct. er fy­sisk inak­ti­ve 24,3 pct. af mænd 28,9 pct. af kvin­der Hvis vi skal lyk­kes med at stand­se stig­nin­gen i di­a­be­tes, er vi nødt til at genover­ve­je vo­res dag­lig­dag, til at spi­se sundt, væ­re fy­sisk ak­ti­ve og und­gå svær over­vægt Ud­gif­ter Iføl­ge Di­a­be­tes­for­e­nin­gen er ud­gif­ter­ne til di­a­be­tes og re­la­te­re­de syg­dom­me 32 mil­lar­der kro­ner. Det for­ven­tes at vok­se til 60 mia. i 2025. Di­a­be­tes på ver­dens­plan 2014: 422 mio. men­ne­sker.

Få mindst seks ti­mers søvn hver nat. Krop­pen har brug for hvi­le og for at kun­ne re­sti­tu­e­re Bed jævn­ligt din læ­ge om at tjek­ke blod­tryk­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.