Den on­de ån

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FORBANDELSEN

Mål:

0- 1 Te­emu Puk­ki ( 27.), 1- 1 Thomas Dela­ney ( 83.) Tilsku­e­re: 20.611

et tro­fæ. Det er ni år si­den, hol­det senest slog FCK i Par­ken. Og det er 12 år si­den, at man slog FC Kø­ben­havn i en be­ty­den­de kamp på kø­ben­hav­ner­nes hjem­me­ba­ne.

Den­gang var Auri Sk­ar­ba­li­us iført fod­bold­støv­ler på ba­ck- plad­sen. Nu har han ta­get et par skridt ud på den an­den si­de af linj­en og er ble­vet træ­ner. Og det så ud til, at forbandelsen skul­le bry­des for Brønd­by i po­kal­tur­ne­rin­gens før­ste se­mi­fi na­le- op­gør.

Men så­dan blev det ik­ke, og det var ik­ke no­get, som Brønd­by- træ­ne­ren rig­tig hav­de lyst til at snak­ke om eft er 1- 1- kam­pen.

» Skal vi fo­ku­se­re på, at det er lang tid si­den, vi har vun­det her, el­ler skal vi fo­ku­se­re på, at vi har få­et et godt ud­gangs­punkt? Jeg fo­ku­se­rer på det sid­ste, « sag­de Auri Sk­ar­ba­li­us. Puk­ki- woo­gie Dan­sen mod po­kal­fi na­len går gen­nem end­nu en kamp, når der er re­tu­ro­p­gør på Brønd­by Sta­dion om et par uger. Men de før­ste dan­se­trin blev ta­get med en re­el ’ Puk­kiwoo­gie’. Den fi nske an­gri­ber Te­emu Puk­ki he­a­de­de nem­lig Brønd­by i front i der­by­et, da Tom Høg­li bak­ke­de halvvejs ud af Øster­bro og lod David Boy­sen sen­de et ind­læg li­ge ind i pan­den på sin hold­kam­me­rat.

Brønd­by kun­ne lug­te den før­ste der­by- sejr på frem­med græs si­den sej­ren i den knap så pre­sti­ge­ful­de Roy­al Le­ague 11. fe­bru­ar 2007, og man hav­de må­ske al­le­re­de set den kom­me in­den det før­ste fl øjt, da Stå­le Sol­bak­ken off ent­lig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.