7 4 7 7 7 4 7 4 4 10 7 7

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­de­rik Røn­now Kun­ne ik­ke gø­re me­get ved FC Kø­ben­havns scor­ing, men sat­te sig om­vendt ik­ke igen­nem i fel­tet. Hav­de det oft e svært ved de hø­je ind­læg. Auri Sk­ar­ba­li­us Gjorde klogt i at sæt­te en ek­stra cen­tral midt­ba­ne­spil­ler ind i ste­det på at spil­le med to an­gri­be­re. Det gav Brønd­by no­get af den sta­bi­li­tet, hol­det mang­le­de mod FCM. INDSKIFTERE Mar­tin Ørnskov ( 7) ind for Mar­tin Al­bre­cht­sen ( 38.), Christian Nør­gaard ( 4) ind for Ro­dolph Austin ( 51.), Jo­han El­man­der ind for David Boy­sen ( 81.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.