Vi­borg indstil­ler jagt på sport­s­chef

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Su­per­liga­klub­ben Vi­borg æn­drer det sport­s­li­ge se­tup og kø­rer vi­de­re uden sport­s­chef. Det si­ger klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Morten Jen­sen, der frem­over kom­mer til at at va­re­ta­ge for­hand­lin­ger med spil­le­re og klub­ber, når Vi­borg skal på ind­køb. I ste­det an­sat­te klub­ben i går en ny chef­scout i skik­kel­se af nord­man­den Stig Tor­b­jørn­sen, der blandt an­det har en for­tid i nor­ske Ro­sen­borg. Klub­ben har stå­et uden sport­s­chef, si­den Ole Ni­el­sen i som­mer for­lod klub­ben til for­del for Ran­ders FC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.