DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med sej­ren over Søn­derjy­ske kan FC Kø­ben­havn ik­ke læn­ge­re tru­es i mester­skabs­kam­pen. Nu er det ik­ke læn­ge­re et spørgs­mål om, hvor­vidt man vin­der gul­det, men kun om hvor­når det sker.

Nor­di­cBet har ka­stet sig ud i et spil på, hvor­når det så rent fak­tisk sker, og skal man tro book­ma­ke­ren, er FC Kø­ben­havn de­fi ni­tivt me­ster i pin­sen.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 2,85 på, at gul­det skal ud­de­les mod FC Nord­s­jæl­land på an­den pin­se­dag.

» FCK’er­ne vir­ker ek­stremt fo­ku­se­re­de på mester­ska­bet. De har med af­stand liga­ens stær­ke­ste trup må­lt på bå­de kva­li­tet og fy­sik. Det, tror vi, kom­mer til ud­tryk i, at de sik­rer sig mester­ska­bet tid­ligt. Vo­res bed­ste bud er, at kon­fet­ti­ka­no­ner­ne skal fi ndes frem an­den pin­se­dag, « si­ger Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.