1,56

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker godt nok en ken­de over­dre­vet, at Dort­mund er ble­vet så stor fa­vo­rit i det­te op­gør. Mod­sat Tot­ten­ham ven­tes Li­ver­pool at kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling, og hvis der er en mand, der ken­der Dort­mund ud og ind, er det hol­dets tid­li­ge­re træ­ner Jür­gen Kl­opp. Dort­mund har ik­ke væ­ret så over­be­vi­sen­de spil­le­mæs­sigt på det se­ne­ste, og var senest il­de ude mod Wer­der Bre­men, in­den man fi k vendt det he­le mod slut­nin­gen af kam­pen. Li­ver­pools far­li­ge om­stil­lin­ger kan og­så vi­se sig at væ­re gift for Dort­mund, så gan­ske fi n vær­di på de en­gel­ske gæ­ster.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.