2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sal­get af top­sco­rer David Boy­sen gør ondt på Lyng­by, som slet ik­ke er så far­lig som i eft er­å­ret. Spe­ci­elt i før­ste halv­leg har man haft svært ved at le­ve­re, og hol­dets fi re kam­pe i 2016 har al­le stå­et 0- 0 eft er de før­ste 45 mi­nut­ter. Her gæl­der det en kamp, man ba­re ik­ke må ta­be. Der­for må man for­ven­te, at Lyng­by ik­ke spil­ler med fuld ri­si­ko i det­te op­gør, og Pe­ter Sø­ren­sen i Sil­ke­borg ved og­så godt, at ét po­int i det­te op­gør vil væ­re fi nt i be­stræ­bel­ser­ne på at ryk­ke op. Der­for kun­ne det godt lig­ne en af­ven­ten­de ind­led­ning på kam­pen, og kryds ved pau­sen spil­les.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.