2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man skal nor­malt væ­re var­som med at spil­le på man­ge mål i kam­pe, hvor der er re­tur­kamp, men den­ne her kun­ne godt væ­re und­ta­gel­sen. Bra­ga spil­ler ret off en­sivt un­der træ­ner Paulo Fon­seca, der blandt an­det in­si­ste­rer på at spil­le bol­den op, og det ko­ste­de blandt an­det fl ere gan­ge mod Ben­fi ca. Hol­dets fi re se­ne­ste kam­pe på eget græs i Eu­ro­pa Le­ague er gå­et over den­ne må­l­linje, og de mø­der et Shakh­tar- hold, som vir­ker langt skar­pe­re off en­sivt nu end i det tid­li­ge eft er­år. Gæ­ster­ne har end­da for­sva­re­ren Ole­xan­der Ku­cher i ka­ran­tæ­ne.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.