Dan­ske Sy­ri­en-ji­ha­di­ster for ret­ten

BT - - NYHEDER -

Ju­ni 2014 En dan­sker an­hol­des i Bei­rut i Li­ba­non un­der mi­stan­ke for at ha­ve va­e­ret i krig for Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Den 19-åri­ge mand til­står og bli­ver fa­engs­let i Rou­mieh-fa­engs­let. 13. ja­nu­ar 2016 En 24-årig hjemvendt Sy­ri­en-ji­ha­dist bli­ver sam­men med en 15årig pi­ge fra Kund­by an­holdt og sig­tet for at plan­la­eg­ge ter­ror mod en sko­le i Ods­her­red og den jø­di­ske sko­le i Kø­ben­havn (bil­le­det).

7. april 2016

Fi­re ma­end bli­ver i en stor­stilet po­li­ti­ak­tion an­holdt for at ha­ve la­det sig hver­ve af IS til at be­gå ter­r­or­hand­lin­ger i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.