Eks-lo­kal­po­li­ti­ker dømt for narkos­mug­ling

BT - - NYHEDER -

Et tid­li­ge­re med­lem af by­rå­det i Hor­sens blev i går idømt ti års fa­engsel for at plan­la­eg­ge smug­ling af fle­re ki­lo narko fra Hol­land til Dan­mark. Det op­ly­ser Ret­ten i Hor­sens.

Yunuz Co­ban, 35 år, var an­kla­get for at va­e­re ind­blan­det i inds­mug­lin­gen af op mod 20 ki­lo kokain og her­o­in.

Men Co­ban blev iføl­ge Ret­ten i Hor­sens fri­fun­det i ni af i alt 21 for­hold. De tre for­hold dre­jer sig til­sam­men om mel­lem to og tre ki­lo her­o­in og kokain.

Co­ban plan­lag­de i stort om­fang narkos­mug­lin­gen med to an­dre ma­end, Sev­ket Gol og Kent Sø­ren­sen, som hen­holds­vis er idømt 13 og ot­te års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.