So­fie stjal show

BT - - NYHEDER -

STJER­NE Til årets Zulu Awards top­pe­de hun og vandt ka­te­go­ri­en Årets va­ert. Selv tro­e­de hun ik­ke helt på sej­ren, men kryd­se­de fin­gre. Og det lyk­ke­des.

Den 26-åri­ge Lin­de hav­de en god for­kla­ring på sin suc­ces.

»Som bør­ne­va­ert er man ru­stet til at snak­ke med al­le ty­per men­ne­sker, og det er vir­ke­lig kom­met mig til go­de un­der ’X Fa­ctor’. Det har va­e­ret så fedt!,« for­tal­te hun glad til BT på den rø­de lø­ber, der var spa­ek­ket med dan­ske kend­te – og en en­kelt ver­dens­stjer­ne i form af ’Be­ver­ly Hills’-stjer­nen To­ri Spel­ling.

Hun hav­de ta­get ka­e­re­sten Jo­a­chim Ing­ver­sen med til awards­howet, og der var in­gen tvivl om, at han var vildt stolt af ’sin da­me’, som han ka­er­ligt kald­te hen­de i net­op ’X Fa­ctor’.

»Jeg er så piv­stolt af hen­de! Hun er jo helt ge­ni­al. Og vir­ke­lig dyg­tig til det, hun la­ver,« lød det ro­sen­de fra Ing­ver­sen, der kun­ne af­slø­re, at par­ret er flyt­tet sam­men.

»Det har vi va­e­ret et styk­ke tid, og vi er me­get gla­de!« til­fø­je­de han.

Den el­lers ben­hår­de Bla­ch­man måt­te og­så over­gi­ve sit til So­fie Lin­de char­me.

»Hun har gjort det godt! Hen­de og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.