Fle­re kend­te op­ret­te­de sel­ska­ber i skat­te­ly

BT - - NYHEDER -

PA­NA­MA-SKAN­DA­LEN Op­lys­nin­ger fra den gi­gan­ti­ske ma­eng­de la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra det Pa­na­ma-ba­se­re­de ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca af­slø­rer fle­re kend­te, der har op­ret­tet sel­ska­ber i skat­te­ly. Blandt nav­ne­ne er po­p­mogu­len Si­mon Cowel og den en­gel­ske her­tu­gin­de Sa­rah Fer­gu­son. Ny dag – nye af­slø­rin­ger. Si­den en luk­ket kreds af me­di­er over he­le ver­den søn­dag af­slø­re­de, at man hav­de få­et ad­gang til en mas­siv ma­eng­de la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra det Pa­na­ma-ba­se­re­de ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca, der af­slø­rer nav­ne på tu­sin­der af rig­ma­end ver­den over, der har sendt mil­li­o­ner i skat­te­ly, er der hver dag dryp­vis kom­met fle­re og fle­re nav­ne.

Se­ne­st in­drøm­me­de Storbritanniens pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ca­meron, i går, at han eje­de ak­tier i sin af­dø­de fars skat­te­ly­sel­skab. Dan­ske fod­bold­spil­le­re Og her­hjem­me er det ind­til vi­de­re af­slø­ret, at den kon­tro­ver­si­el­le ad­vo­kat Har­ry Ro­sen­berg, fod­bold­spil­ler­ne Bri­an Steen Ni­el­sen samt Marc Rie­per, stor­svind­le­ren Ste­in Bag­ger samt med­lem­mer­ne af den tid­li­ge­re mil­li­ar­da­er­klub, rig­ma­en­de­ne Erik Dam­gaard og Mark Szi­get­hy, har haft kon­takt til fir­ma­et i for­bin­del­se med sel­ska­ber i skat­te­ly.

Og i Eng­land har sa­gen ud­vik­let sig end­nu vi­de­re. Iføl­ge de bri­ti­ske me­di­er The Gu­ar­di­an og The Te­le­graph vi­ser det sig nem­lig, at fle­re pro­mi­nen­te bri­ter med for­bin­del­ser til kon­ge­hu­set har be­nyt­tet sig af sel­ska­ber i skat­te­ly gen­nem Mos­sa­ck Fon­seca. Hertu­gin­den af York Blandt an­dre er prins An­drews tid­li­ge­re ko­ne, hertu­gin­den af York Sa­rah Fer­gu­son - og­så kal­det ’Fer­gie’, na­evnt i de la­ek­ke­de do­ku­men­ter.

Og­så pop-mogu­len Si­mon Cowell, der blandt an­det er kendt som ska­be­ren af ’Idol’ og ’X fa­ctor’ står na­evnt. De bri­ti­ske me­di­er på­pe­ger dog, at det ik­ke ser ud til, at Cowell har fo­re­ta­get sig no­get ulov­ligt.

Det sam­me kan dog ik­ke med sik­ker­hed si­ges om prin­ses­se Di­a­nas tid­li­ge­re but­ler Paul Bur­rell.

Hans navn bli­ver og­så na­evnt, da han skul­le ha­ve ak­tier i fir­ma­et Bla­ck Dra­gon Group Ltd, der blev op­ret­tet på de Bri­ti­ske Jop­m­fruø­er i 2005.

Fle­re an­dre nav­ne som Be­at­les-stjer­nen Paul McCart­neys eks­ko­ne He­at­her Mills, samt den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster Mar­ga­ret Tha­chers søn, Mark That­cher, har og­så iføl­ge de la­ek­ke­de do­ku­men­ter haft sel­ska­ber el­ler an­de­le i sel­ska­ber i skat­te­ly.

Og og­så den bra­si­li­an­ske fod­bold­spil­ler Wil­li­an Bor­ges, der spil­ler for Chel­sea, er fed­tet ind i skat­te­lyskan­da­len.

Den nu af­dø­de en­gel­ske adels­man­den Lord Glen­con­ner, der var na­er ven af prin­ses­se Mar­ga­ret, samt den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-spil­ler An­dy Co­le bli­ver og­så na­evnt i do­ku­men­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.