Et

BT - - NYHEDER -

Li­se Røn­ne er klart de bed­ste,« for­tal­te den ru­ti­ne­re­de ’X Fa­ctor’-dom­mer, hvis ’gam­le’ grup­pe – Ci­ti­bois – og­så var no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en Årets nye navn.

Den tid­li­ge­re dom­mer Li­na Rafn var og­så duk­ket op til prisshow i Forum i Kø­ben­havn, og selv­om hun ik­ke har fulgt med i årets ’X Fa­ctor’, er hun be­gej­stret for So­fie Lin­de, som hun tid­li­ge­re har ar­bej­det sam­men med.

»Hun er me­ga­dyg­tig! Man skal stå tid­ligt op for at føl­ge med hen­de,« slog hun fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.