’ ’

BT - - DEBAT -

at vo­res gym­na­si­um skal sa­et­tes i et dår­ligt lys, når le­del­sen fak­tisk er i di­a­log og har la­vet for­bud ef­ter nog­le epi­so­der, der gik over gra­en­sen. I 2014 var der en epi­so­de, hvor nog­le dren­ge kon­kur­re­re­de om, hvem der kun­ne ta­ge mest tøj af. Men det blev stop­pet med det sam­me af rek­tor. Og i 2013 blev en grup­pe pi­ger bedt om at ta­ge de­res ma­keup af for der­ef­ter at bli­ve stemt ud, hvis de ik­ke var at­trak­ti­ve nok for dren­ge­ne. Det var over stre­gen.

DET ER AE­R­GER­LIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.