Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Vi vil ik­ke se pas­sivt til, at folk la­der sig in­d­rul­le­re i IS. Der­for har justits­mi­ni­ste­ren og­så la­vet et se­tup ov­re i mi­ni­ste­ri­et, der har få­et myn­dig­he­der­ne til at sam­ar­bej­de bed­re. Og hvis det er det, vi ser et re­sul­tat af nu, så er jeg me­get til­freds

Stats­mi­ni­ster (V) til dr.dk om PETak­tion torsdag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.