Bil på ar­bej­de:

BT - - NYHEDER -

San­die, 27 år, le­der i Dansk Su­per­mar­ked

Psy­ko­log Tor­sten Son­nes ... Man skal: Be­stem­me sig for, hvad man vil aen­dre. Bli­ve klar over, hvorfor man vil aen­dre den va­ne.

Va­e­re re­a­li­stisk i for­hold til de fak­to­rer i li­vet, der på­vir­ker den va­ne.

La­eg­ge en plan for, hvad man vil gø­re i ste­det for den va­ne.

Fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve og spør­ge sig selv, hvorfor man vil det her, og hvad skal man gø­re nu.

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

På BT PLUS fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Laes me­re på bt.dk/plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.