Sve­ri­ge vil fort­sat se dit pas

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske re­ge­ring har be­slut­tet at for­la­en­ge gra­en­se­kon­trol­len med 30 da­ge. Det op­ly­ser Sve­ri­ges in­den­rigs­mi­ni­ster An­ders Yge­man (S), iføl­ge det sven­ske nyheds­bu­reau TT. Der­med er kon­trol­len ved de sven­ske gra­en­ser for­la­en­get til den 8. maj.

»Vo­res myn­dig­he­der har fort­sat sam­me vur­de­ring af or­den og sik­ker­hed,« si­ger An­ders Yge­man i en pres­se­med­del­el­se om be­slut­nin­gen.

Gra­en­se­kon­trol­len in­de­ba­e­rer, at po­li­ti­et kon­trol­le­rer al­le per­so­ner, der rej­ser ind i Sve­ri­ge, ved gra­en­sen. De rej­sen­de skal kun­ne frem­vi­se pas el­ler an­det id. Den sven­ske gra­en­se­kon­trol er ind­ført, for­di Sve­ri­ge sid­ste år modt­og us­a­ed­van­ligt man­ge asylan­sø­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.